•  Ditëlindjet

 •  Search
 • Kërkim i avancuar


 •  Na gjeni

OMK 2015, Klasa e 11-të


Detyra 1. Të gjendet bashkësia e zgjidhjeve reale për inekuacionin
\log _{\left ( 3x^{2-2x} \right )}\left ( 4x^{2}-8 \right )\geq 1

Detyra 2. Të vërtetohet se nëse shuma e katrorëve të sinuseve të këndeve të brendshme të një trekëndëshi është e barabartë me 2, atëherë ai trekëndësh është kënddrejt.

Detyra 3. Supozojmë se për numrat realë x,y,z,t vlejnë barazimet
\left \{ x+y+z \right \}=\left \{ y+z+t \right \}=\left \{ z+t+x \right \}=\left \{ t+x+y \right \}=\frac{1}{4}
Të gjenden të gjitha vlerat e mundshme të numrit \left \{ x+y+z+t \right \}. (Shënim: Me \left \{ a \right \} shënojmë pjesën thyesore të numrit real a, d.m.th., numri a-\left \{ a \right \} është numri më i madh i plotë që nuk e tejkalon numrin a)

Detyra 4. Numri natyror n jep mbetjen 35 pas pjesëtimit me 2009 [...] [ Lexoje te gjithen ]


OMK 2015, Klasa e 12-të


Detyra 1. Le të jetë dhënë trekëndëshi ABC me perimeter 3 dhe me shumë të katrorëve të gjatësive të brinjëve të barabartë me 5. Të gjendet shuma e gjatësive të lartësive të atij trekëndëshi nëse dihet se gjatësia e rrezes së rrethit të tij të jashtëshkruar është 1.

Detyra 2. Në pytjen se cili është numri i shtëpisë së tij, Bardhi u përgjigj:
- Nëse numri i shtëpisë sime plotpjesëtohet me 3, atëherë ai është ndërmjet 50 dhe 59
- Nëse numri i shtëpisë sime nuk plotpjesëtohet me 4, atëherë ai është ndërmjet 60 dhe 69
- Nëse numri i shtëpisë sime nuk plotpjesëtohet me 6, atëherë ai është ndërmjet 70 dhe 79.
Cili është numri i shtëpisë së Bardhit?

Detyra 3. Të gjenden të gjitha funksionet f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R} të tilla që
[...] [ Lexoje te gjithen ]


OMK 2015, Klasa e 10-të


1. Të gjendet bashkësia e zgjidhjeve reale për inekuacionin

\displaystyle{\sqrt{2+x^2}-\sqrt{2-x^2}<|x|}


2. Le të jetë dhënë trekëndëshi kënddrejtë ABC. Nga të gjithë drejtëkëndshat me vetinë që dy kulmet e tyre i takojnë njëres katete të trekëndëshit të dhënë, kurse dy kulmet tjera i takojnë katetes tjetër dhe hipotenuzës. Të gjendet drejtëkëndëshi që ka syprinën e sipërfaqes më të madhe .

3. Të gjendet bashkësia e zgjidhjeve të inekuacionit :

\displaystyle{\sum_{n=1}^{20}{ \frac{x+n}{1994+n}}\geq \sum_{n=1}^{20}{ \frac{x+1994+n}{n}}}


4. Të gjendet numri natyror n i tillë që prodhimi i numrit 21 me një numër katërshifror të jetë kub i numrit n .

5. Le të jetë dhënë një prizëm trefaqësor. secilit kulëm të prizmit i shoqërojmë një numër real. dy numra të tillë do t'i quajmë fqinjë nëse u k [...] [ Lexoje te gjithen ]


OMK 2015, Klasa e 9-të


1. Është dhënë rrethi l=l(0,r). Në rrethin l janë dhënë tri pika A,B,C, ashtu që distanca nga AB dhe nga AC janë të barabarta me \frac{3}{2}\cdot r. Të njehsohet disanca ndërmjet pikave B dhe C.

2. Të gjenden të gjithë numrat natyrorë n për të cilët numri 2^n+1 plotpjestohet me numrin 3 .

3. Blerimi ka blerë disa lule për një shumë të caktuar eurosh. Dihet se numri i luleve të blera dhe i eurove të paguara janë numra të plotë. Duke u larguar nga Dyqani i luleve, shitësja Blerta i propozoi Blerimit : nëse i blen 18 lule më shumë, të gjitha së bashku do t'ua shes për 46 euro, dhe, kështu do të kurseni 60 centë për çdo 12 lule të blera. Sa lule i ka blerë Blerë Blerimi dhe sa ka paguar pë to ?

4. Në qoftëse a.b,c >0 të vertetohet se :

\displaystyle{ a^6+b^6+8a^3+8b^3+2a^3b^3+ [...]
[ Lexoje te gjithen ]


Plotpjestueshmeri


1) Sa shumëfisha të numrit 3 gjenden ndërmjet numrit 62 dhe 215?
2) Sa numra dydhifror plotpjesëtohen me 3?


Te zgjidhet ekuacioni...


4sinxcosx-1=2(sinx-cosx)


 • Kush është në linjë?
 • Në total janë 3 përdorues në linjë :: 1 të regjistruar 0 të fshehur dhe 2 vizitorë (Këto të dhëna bazohen në regjistrimet para 5 minutash)
  Numri Rekord i përdoruesve në linjë ishte 68 më 20 Tetor 2012, 13:30

  Antarë të regjistruar: Bing [Bot]
  Legjenda: Administratorë, Moderatorë Global, Moderatorë Lokal
 •  Ora •  Statistikat
 • Totals
  Totali i postimeve 17385
  Totali i temave 5248
  Total Announcements: 3
  Total Stickies: 9
  Total Attachments: 496

  Tema në ditë: 3
  Postime në ditë: 11
  Anëtarë në ditë: 2
  Tema për anëtarë: 2
  Postime për anëtarë: 7
  Postime për temë: 3

  Totali i antarëve 2462
  Antari më i ri drenicamath


 •  Drejtuesit

cron